ÇELİK KONSTRÜKSİYON STEEL CONSTRUCTION

Çelik Konstrüksiyon Nedir? What is Steel Construction?


Kolon, kiriş gibi ana taşıyıcı elemanları çelik olan yapılara çelik konstrüksiyon denir. Çelik konstrüksiyonda yapının yük oranı fazla olmadığından zeminin yükünü azaltır bu da deprem gibi etkilere karşı direnci arttırır. Structures whose main supporting elements such as columns and beams are made of steel are called steel construction. Since the load ratio of the structure in steel construction is not high, it reduces the load of the ground, which increases the resistance to effects such as earthquakes.

Çelik Konstrüksiyon Yapıların Ömrü Ne Kadardır? What is the lifespan of steel construction structures?


Çelik konstrüksiyon yapılar, saf metalden üretildikleri için beton yapılara göre çok daha uzun ömürlüdür. Örneğin, çelik yapılar zamanla korozyona uğramaz ve yıpranma ya da çatlama gibi sorunlar gözlenmez. Ayrıca, beton yapılarda tesisat montajı bir kez yapılır ve sonrasında değiştirilmesi mümkün değildir. Buna karşın, çelik konstrüksiyon yapılarda tesisat kolayca yenilenebilir. Beton yapılarda telefon kabloları, duvar içlerinden geçen elektrik tesisatları ve elektronik donanımların değiştirilmesi ve yenilenmesi çok zorken, çelik konstrüksiyon yapılarda bu değişimler ve yenilemeler oldukça rahat yapılabilmektedir. Steel construction structures are much longer lasting than concrete structures because they are produced from pure metal. For example, steel structures do not corrode over time and problems such as wear or cracking are not observed. Additionally, installation of installations in concrete structures is done once and it is not possible to change it afterwards. On the other hand, the installation in steel construction buildings can be easily renewed. While it is very difficult to replace and renew telephone cables, electrical installations and electronic equipment passing through walls in concrete structures, these changes and renewals can be done quite easily in steel construction structures.

Çelik Konstrüksiyon Nerede Kullanılır? Where is Steel Construction Used?


Çelik konstrüksiyon hangarlarda, fabrikalarda, spor tesislerinde, sanayilerde, atölyelerde, depolarda ve uçak hangarlarında sıklıkla tercih edilmektedir ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Son zamanlarda çelik konstrüksiyon yapılarda artış gözlemlenmiştir. Bunun sebebi, çelik konstrüksiyon yapıların diğer yapılara göre daha üstün mekanik ve statik özelliklere sahip olmasıdır. Ayrıca, uygulama kolaylığı sayesinde hem üretici firmaya hem de kullanıcıya zaman ve iş gücü tasarrufu sağlamaktadır. Bu nedenle, çelik konstrüksiyon yapılar diğer yapılardan önde gelmektedir. Ayrıca, çelik konstrüksiyon yapı üreten firmalar üretimde belli bir standardı gözetmek zorundadır, bu yüzden bu yapılarda standartlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Steel construction is frequently preferred and widely used in hangars, factories, sports facilities, industries, workshops, warehouses and aircraft hangars. Recently, an increase in steel construction structures has been observed. The reason for this is that steel construction structures have superior mechanical and static properties compared to other structures. In addition, thanks to its ease of application, it saves time and labor for both the manufacturer and the user. For this reason, steel construction structures take precedence over other structures. In addition, companies that produce steel construction structures must observe a certain standard in production, so there are no problems with the standards in these structures.

Çelik Konstrüksiyon Yangın Merdiveni Steel Construction Fire Escape


Çelik merdiven sistemleri, çelik platform sistemlerinin tamamlayıcı bir unsuru olarak üretilmektedir. Endüstriyel yürüme ve araç yollarına erişim için kolaylıkla uygulanabilen bu sistemler, ekonomik ve güvenli olmanın yanı sıra montajı ve demontajı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. Projeye, uygulama alanına ve ihtiyaç duyulan özelliklere göre kaydırmaz, geçirgen, hafif, sağlam ve dekoratif özelliklerle üretilmektedir. Bu sayede, uygulama alanının tüm ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek nitelikte ürünler sunulmaktadır. Steel ladder systems are produced as a complementary element of steel platform systems. These systems, which can be easily applied for access to industrial walking and vehicle paths, are designed to be easy to assemble and disassemble, as well as being economical and safe. It is produced with non-slip, permeable, light, durable and decorative features according to the project, application area and required features. In this way, products that can fully meet all the needs of the application area are offered.

Referanslarımızdan Bazıları Some of Our References

  • Rondo Kağıt (Asma Depo Katı) Rondo Paper (Suspended Storage Floor)
  • Ekol Lojistik (Tüm Asma Katları) Ekol Logistics (All Suspended Floors)
  • Şeyh Şabani Veli Yurdu (Yangın Merdiveni) Şeyh Şabani Veli Dormitory (Fire Escape Staircase)
  • İsar Yurdu (Yangın Merdiveni) İsar Dormitory (Fire Escape Staircase)
  • Zerafet Kız Yurdu (Yangın Merdiveni) Zerafet Girls' Dormitory (Fire Escape Staircase)
  • Boybo Tekstil (Yangın Merdivenleri) Boybo Textile (Fire Escape Staircases)
  • Kadıköy Erkek Öğrenci Yurdu (Yangın Merdiveni) Kadıköy Male Student Dormitory (Fire Escape Staircase)
  • Fatih Öğrenci Yurdu (Yangın Merdiveni) Fatih Student Dormitory (Fire Escape Staircase)
  • Clup Patara Evleri Clup Patara Houses
  • Kadirli Toki Evleri (Osmaniye) Kadirli Toki Houses (Osmaniye)