1987'den Bugüne Since 1987

Aktes Topluluğu’nun tarihi; cesur adımlar, başarılı girişimler ve ilklerle dolu. The history of Aktes Group is full of bold steps, successful initiatives and firsts.

Temelleri 1987 yılında atılan Aktes Yangın , yolculuğunda değişimin hep bir adım önünde giderek , Türkiye'de Yangın söndürme sistemleri sektörünün önde gelen firmalarından olmuştur. Tüm faaliyetlerinde uluslararası standartlara uyum ve sürekli gelişim amacını gözeten Aktes Yangın günümüze kadar geliştirdiği proje ve uygulamaları ile sektöründe öncü firmalar arasında olmayı başarmıştır. Aktes Yangın, whose foundations were laid in 1987, has always been one step ahead of change in its journey and has become one of the leading companies in the fire extinguishing systems sector in Turkey. Pursuing the aim of compliance with international standards and continuous development in all its activities, Aktes Yangın has managed to be among the leading companies in its sector with the projects and applications it has developed to date.

Aktes Yangın, hızlı ve yenilikçi büyüme anlayışıyla hem ülkesinin hem de uluslararası arenanın gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Aktes Yangın aims to contribute to the development of both its country and the international arena with its rapid and innovative growth approach.Kurumsal Institutional


Aktes Yangın Topluluğu’nun iş alanları önemli ölçüde genişlemiştir. Yangın söndürme sistemleri başta olmak üzere; sprinkler yangın söndürme sistemleri, hidrant hatları, polietilen HDPE hatları, köpüklü söndürme sistemleri ve gazlı söndürme sistemleri gibi geniş bir hizmet yelpazesinde faaliyet göstermektedir. Gelişimindeki en önemli aşamalardan biri de kurumsallaşma çabasıdır. Aktes Yangın Group's business areas have expanded significantly. Especially fire extinguishing systems; It operates in a wide range of services such as sprinkler fire extinguishing systems, hydrant lines, polyethylene HDPE lines, foam extinguishing systems and gas extinguishing systems. One of the most important stages in its development is the effort for institutionalization.


Vizyon Vision


Aktes Yangın, bünyesindekilere artan katma değer yaratmayı hedeflerken, tüm faaliyetlerini uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti, toplumsal sorumluluk ve çevreyi koruma prensipleriyle yürütmektedir. Kendimize ve Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güven, bizi iddialı hedefler koymaya yönlendiriyor. Bu hedeflere ulaşmanın ancak stratejik yönetim yaklaşımıyla mümkün olduğunu biliyoruz. While Aktes Yangın aims to create increasing added value for its employees, it carries out all its activities with the principles of corporate management, customer satisfaction, social responsibility and environmental protection at international standards. The confidence we have in ourselves and in Turkey's future leads us to set ambitious goals. We know that achieving these goals is only possible with a strategic management approach.