Kuru Alarm VanasıDry Alarm Valve

Kuru Alarm Vana Sistemi ve EkipmanlarıDry Alarm Valve System and Equipment

Kuru Borulu Sprinkler Sistemi; ısıtılmayan mahallerde ortam sıcaklığının +4°C’nin altına düşme ihtimali olan mahallerde sprinkler tesisatındaki suyun ve sprinklerin zarar görmesini ve tesisatta oluşabilecek donma risklerinin önüne geçmek maksadıyla dizayn edilmiştir. Isıtılmayan mahallerde kuru alarm vana sistemi kurulması halinde de donma tehlikesine karşılık vana üzerinde sıkıştırılmış hava veya nitrojen bulundurulur.
Sistem çalışma mantığı oldukça basittir. Şöyle ki herhangi bir veya daha fazla sprinklerin patlamasıyla kuru alarm vana üzerindeki hava basıncı düşer, düşen hava basıncı kurulu haldeki basınçlı suyun boşluk bulmasıyla kuru alarm vana klapesini kaldırır. Böylece su yürür. Bu esnada basınç anahtarı düşen hava basıncını hisseder ve elektriksel alarmı verdirir.

Uygulama Alanları
– Isıtılmayan Depolar
– Otopark Alanları
– Tavan Arası Boş Alanlar
– Depo Sundurma ve Yükleme Sahaları

Dry Pipe Sprinkler System; designed to prevent damage to the water and sprinklers in the sprinkler installation and to prevent freezing risks in the installation in areas where the ambient temperature is likely to fall below +4°C without heating. In case of installing a dry alarm valve system in unheated areas, compressed air or nitrogen is compressed on the valve to prevent freezing risks.
The system operates quite simply. Namely, with the bursting of one or more sprinklers, the air pressure on the dry alarm valve decreases, and the decreased air pressure lifts the dry alarm valve clapper with the voiding of the pressurized water in the installed state. Thus, water flows. Meanwhile, the pressure switch senses the dropping air pressure and triggers the electrical alarm.

Application Areas
– Unheated Warehouses
– Parking Areas
– Empty Spaces above Ceilings
– Warehouse Canopies and Loading Areas


Kuru Alarm Vana GövdesiDry Alarm Valve Body

Ölçüler: 2”-6”
Bağlantı Şekli:
Yivli x Yivli
Yivli x Flanşlı
Flanşlı x Flanşlı
Montaj Şekli: Dikey
Çalışma Basıncı: 175-250psi
Onaylar: FM, UL, ULC, VdS
Dimensions: 2”-6”
Connection Type:
Threaded x Threaded
Threaded x Flanged
Flanged x Flanged
Mounting Type: Vertical
Operating Pressure: 175-250psi
Approvals: FM, UL, ULC, VdS


Kuru Alarm Vana HızlandırıcısıDry Alarm Valve Accelerator

Kuru alarm vanası basınç düşümü hızlandırma ekipmanıdır.
Ölçüler: ½” npt
Bağlantı Şekli: Dişli x Dişli
Su Giriş Basıncı: 250psi
Maksimum Hava(veya nitrojen) Basıncı: 27-58psi
Onaylar: FM, UL, ULC, VdS
The dry alarm valve accelerator is a pressure drop acceleration device for dry alarm valves.
Dimensions: ½” npt
Connection Type: Threaded x Threaded
Water Inlet Pressure: 250psi
Maximum Air (or nitrogen) Pressure: 27-58psi
Approvals: FM, UL, ULC, VdS


Hava Basınç Bakım CihazıAir Pressure Maintenance Device

Kompresörden veya işletme hava tesisatından gelen hava veya nitrojen basıncının ayarlanmasını yapmak maksadıyla geliştirilmiştir. Developed for adjusting the pressure of air or nitrogen coming from a compressor or industrial air system.


Hava Giriş-Çıkış Çapı: ½” npt
Bağlantı Şekli: Dişli x Dişli
Maksimum Hava(veya nitrojen) Basıncı: 27-58psi
Onaylar: FM, UL, ULC, VdS
Air Inlet-Outlet Diameter: ½” npt
Connection Type: Threaded x Threaded
Maximum Air (or nitrogen) Pressure: 27-58psi
Approvals: FM, UL, ULC, VdS


KURU BORULU SPRİNKLER SİSTEMİ PRENSİP ŞEMASIDRY PIPE SPRINKLER SYSTEM PRINCIPLE DIAGRAM

Sprinkler(1)’in patlamasıyla, düşen hava basıncını yenen su basıncı kilitli klapeyi iterek(2) sprinkler tesisat sistemini su ile doldururlar. Büyük sistemlerde, kuru alarm vanası açmasını hızlandırmak için, hızlandırıcı(3) kullanılmalıdır. Kuru alarm vanasının orta bölümünde oluşan su akışı ile alarm hava basınç anahtarı(4) elektriksel alarm ve su motor gong ile de mekanik alarm verilmesidir. When sprinkler(1) bursts, the water pressure that overcomes the reduced air pressure pushes the locked valve(2), filling the sprinkler system with water. In large systems, an accelerator(3) should be used to speed up the opening of the dry alarm valve. The water flow in the middle section of the dry alarm valve activates the air pressure switch(4), triggering both an electrical alarm and a mechanical alarm with a water motor gong.