TÜPLÜ YANGIN DOLABIFIRE CABINET WITH CYLINDERS

Yangın DolabıFire Cabinet

Yangın dolap sistemi, pompa istasyonundan ya da serbest boru hattından gelen basınçlı suyun yangın dolabının içinde bulunan hortumun ucundaki lansa kadar gelmesi ile oluşan sistemdir. Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları konumlandırılır.The fire cabinet system is a system formed by pressurized water coming from the pump station or from the free pipe line until it reaches the lance at the end of the hose inside the fire cabinet. The purpose of the installation is to provide reliable and sufficient water for firefighting inside the building. For this purpose, fire hydrant lines and fire cabinets are located inside the building.

Yangın Dolaplarımız TS EN 671-1 belgeli yarı sert kauçuk hortumlu yangın dolapları ve TS EN 671-2 belgeli yassı hortumlu yangın dolapları imalatı tarafımızdan yapılmaktadır. Dolaplarımız CE belgesine sahip olup kullanılan hortumlarımız TS EN 694:2014, TS 9222 ve TS EN 14540:2014 belgelerine sahiptir. Opsiyonel olarak üretilebilen cam kapaklar termal olarak temperlenmiş emniyet camlarından seçilmekte olup, son teknoloji otomatik hatlarda elektrostatik boya ile iç ve dış saha dayanımı pekiştirilmiştir. 50 ye yakın çeşidi olan yangın dolaplarımız ürün ve kaliteden taviz vermeden proje bazlı olarak modellenmekte olup yine tüm modellerimiz yüksek basınç ve iklim şartlarına karşı dayanıklıdır.Our fire cabinets are manufactured in accordance with TS EN 671-1 certified semi-rigid rubber hose fire cabinets and TS EN 671-2 certified flat hose fire cabinets. Our cabinets have CE certification and our hoses comply with TS EN 694:2014, TS 9222 and TS EN 14540:2014 standards. Optionally produced glass doors are selected from thermally tempered safety glasses, and the internal and external field resistance is reinforced with electrostatic paint on the latest technology automatic lines. Our fire cabinets, which have nearly 50 different types, are modeled based on projects without compromising product and quality, and all our models are resistant to high pressure and climatic conditions.

Yasal ZorunlulukLegal Obligation

Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir.

Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı yapılması mecburîdir.

Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 2000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık ve toplanma amaçlı binalar ile eğitim binalarında, alanlarının toplamı 1000 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 500 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması zorunludur.
In buildings with a total closed usage area greater than 1000 m² in industrial facilities, workshops, warehouses, accommodations, health, assembly, and educational buildings, and in closed parking lots with a total area greater than 600 m² and boiler rooms with a thermal capacity of over 350 kW, it is mandatory to install a fire cabinet.

Fire cabinets must be installed in floors with dimensions exceeding 60 meters.

In buildings with a total closed usage area greater than 2000 m² in industrial facilities, workshops, warehouses, accommodations, health and assembly buildings, and in educational buildings, and in closed parking lots with a total area greater than 1000 m² and boiler rooms with a thermal capacity of over 500 kW.


Kalite Belgeleri:Quality Certificates:

Ürünlerimiz TS EN 671-1 ve TS EN 671-2 belgelidir.
CE 1299 sertifikalıdır.
Hortumlar TS EN 694‘e uygundur.
Kabin dış kapağında, 92/58/EEC‘ye uygun işaret levhası bulunmaktadır.
Our products are certified with TS EN 671-1 and TS EN 671-2.
They are CE certified.
Hoses comply with TS EN 694 standards.
There is a sign plate on the outside cover of the cabinet in compliance with 92/58/EEC.


EN 671-1
Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Yangın DolaplarıIndoor Semi-Rigid Hose Fire Cabinets
Genel ÖzellikleriGeneral Features
 • KasaBody
 • 1,20mm DKP veya krom-nikel sacdan de monteAssembled from 1.20mm DKP or chrome-nickel sheet
 • 8 ayrı bölgeden su girişine uygunSuitable for water entry from 8 different zones
 • Standart ebat dışında özel ölçülendirme seçeneğiOption for custom sizing beyond standard dimensions
 • İstenilen RAL renginde 80 mikron elektrostatik toz boya80 micron electrostatic powder paint in desired RAL color

KapakCover
 • 1,20mm DKP veya krom-nikel sac1.20mm DKP or chrome-nickel sheet
 • Radüslü, de monte çerçeveRounded, assembled frame
 • Temperli (darbeye dayanıklı)Tempered (impact resistant)
 • İstenilen RAL renginde 80 mikron elektrostatik toz boya80 micron electrostatic powder paint in desired RAL color

MakaraReel
 • 1,20mm DKP sac, RAL 3000 elektrostatik toz boyalı1.20mm DKP sheet, RAL 3000 electrostatic powder coated
 • Ø 370mm press baskı çelik diskØ 370mm pressed steel disk
 • Makara diskini gövdeye bağlayan özel kolSpecial arm connecting the reel disk to the body
 • 2” çapında alüminyum enjeksiyon rakorlu yassı hortumFlat hose with 2” diameter aluminum injection fitting
 • 2” düz veya kumandalı su lansı2” straight or controlled water lance
 • 2” pirinç yangın vanası2” brass fire valve