TÜPSÜZ YANGIN DOLABIFIRE CABINET WITHOUT CYLINDER

Yangın DolabıFire Cabinet

Yangın dolap sistemi, pompa istasyonundan ya da serbest boru hattından gelen basınçlı suyun yangın dolabının içinde bulunan hortumun ucundaki lansa kadar gelmesi ile oluşan sistemdir. Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları konumlandırılır.
Yangın Dolaplarımız TS EN 671-1 belgeli yarı sert kauçuk hortumlu yangın dolapları ve TS EN 671-2 belgeli yassı hortumlu yangın dolapları imalatı tarafımızdan yapılmaktadır. Dolaplarımız CE belgesine sahip olup kullanılan hortumlarımız TS EN 694:2014, TS 9222 ve TS EN 14540:2014 belgelerine sahiptir. Opsiyonel olarak üretilebilen cam kapaklar termal olarak temperlenmiş emniyet camlarından seçilmekte olup, son teknoloji otomatik hatlarda elektrostatik boya ile iç ve dış saha dayanımı pekiştirilmiştir. 50 ye yakın çeşidi olan yangın dolaplarımız ürün ve kaliteden taviz vermeden proje bazlı olarak modellenmekte olup yine tüm modellerimiz yüksek basınç ve iklim şartlarına karşı dayanıklıdır.
The fire cabinet system is a system formed by the pressurized water coming from the pump station or free pipe line reaching the lance at the end of the hose inside the fire cabinet. The purpose of the installation is to provide reliable and sufficient water for firefighting inside the building. For this purpose, fire hydrant lines and fire cabinets are positioned inside the building.
Our fire cabinets are manufactured with TS EN 671-1 certified semi-rigid rubber hose fire cabinets and TS EN 671-2 certified flat hose fire cabinets. Our cabinets have CE certification and our hoses comply with TS EN 694:2014, TS 9222, and TS EN 14540:2014 standards. Optional glass doors, made of thermally tempered safety glass, are available and the internal and external durability is reinforced with electrostatic paint applied using the latest technology automatic lines. Our fire cabinets, with nearly 50 different models, are modeled based on projects without compromising on product and quality, and all our models are resistant to high pressure and weather conditions.


Yasal ZorunlulukLegal Obligation
Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında, alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburîdir.
Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı yapılması mecburîdir.
Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 2000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık ve toplanma amaçlı binalar ile eğitim binalarında, alanlarının toplamı 1000 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 500 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması zorunludur.
Fire cabinets must be installed in industrial facilities, workshops, warehouses, accommodations, health facilities, assembly, and educational buildings with a total closed usage area greater than 1000 m², as well as in closed parking lots with a total area greater than 600 m² and boiler rooms with a thermal capacity exceeding 350 kW.
Fire cabinets must be installed on floors exceeding 60 m in size.
Fire cabinets are mandatory in industrial facilities, workshops, warehouses, accommodations, health facilities, assembly, and educational buildings with a total closed usage area greater than 2000 m², as well as in closed parking lots with a total area greater than 1000 m² and boiler rooms with a thermal capacity exceeding 500 kW.


Kalite BelgeleriQuality Certificates
Ürünlerimiz TS EN 671-1 ve TS EN 671-2 belgelidir.Our products are certified with TS EN 671-1 and TS EN 671-2.
CE 1299 sertifikalıdır.They are CE 1299 certified.
Hortumlar TS EN 694‘e uygundur.The hoses comply with TS EN 694.
Kabin dış kapağında, 92/58/EEC‘ye uygun işaret levhası bulunmaktadır.There is a signboard compliant with 92/58/EEC on the outer cover of the cabinet.

EN 671-1
Bina İçi Yarı Sert Hortumlu Yangın Dolapları Indoor Fire Cabinets with Semi-Rigid Hose
Genel Özellikleri General features
 • KasaBody
 • 1,20mm DKP veya krom-nikel sacdan de monteAssembled from 1.20mm galvanized or chrome-nickel sheet metal
 • 8 ayrı bölgeden su girişine uygunCompatible with water inlet from 8 separate areas
 • Standart ebat dışında özel ölçülendirme seçeneğiOption for custom sizing beyond standard dimensions
 • İstenilen RAL renginde 80 mikron elektrostatik toz boyaElectrostatic powder coating in desired RAL color with 80 microns thickness

Kapak Cover
 • 1,20mm DKP veya krom-nikel sac1.20mm galvanized or chrome-nickel sheet metal
 • Radüslü, de monte çerçeveRounded, assembled frame
 • Temperli (darbeye dayanıklı)Tempered (impact resistant)
 • İstenilen RAL renginde 80 mikron elektrostatik toz boyaElectrostatic powder coating in desired RAL color with 80 microns thickness
 • Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.The manufacturer reserves the right to make changes to production standards and materials without prior notice.

Makara Reel
 • 1,20mm DKP sac1.20mm galvanized sheet metal
 • RAL 3000 renginde 80 mikron elektrostatik toz boyalıElectrostatic powder coated in RAL 3000 color with 80 microns thickness
 • Ø 580mm pres baskı çelik diskØ 580mm pressed steel disc
 • Makara diskini gövdeye bağlayan 4mm özel kol4mm special arm connecting the reel disc to the body
 • Makara gövdesinde pirinç suyoluBrass waterway in the reel body
 • 1” veya 3/4” yarı sert hortum1” or 3/4” semi-rigid hose
 • Hortuma pres ile bağlanmış storz tipi redüksiyon ve 3 konumlu nozul (lans)Reducer and 3-position nozzle (lance) connected to the hose with a press-fitted Storz type coupling
 • 2” pirinç yangın vanası2” brass fire valve

EN 671-2
Bina İçi Yassı Hortumlu Yangın Dolapları Indoor Fire Cabinets with Flat Hose
Genel Özellikleri General Features
Kasa Body
 • 1,20mm DKP sacdan demonteAssembled from 1.20mm galvanized sheet metal
 • 8 ayrı bölgeden su girişine uygunSuitable for water entry from 8 separate areas
 • Standart ebat dışında özel ölçülendirme seçeneğiOption for special sizing beyond standard dimensions
 • İstenilen RAL renginde 80 mikron elektrostatik toz boyaElectrostatic powder coated in desired RAL color with 80 microns thickness

Kapak Cover
 • 1,20mm DKP veya krom-nikel sac1.20mm galvanized sheet metal or chrome-nickel sheet metal
 • Radüslü, demonte çerçeveRounded, detachable frame
 • Temperli (darbeye dayanıklı),seçenekleriTempered (impact-resistant), options available
 • İstenilen RAL renginde 80 mikron elektrostatik toz boyaElectrostatic powder coated in desired RAL color with 80 microns thickness

Makara Hose Reel
 • 1,20mm DKP sac, RAL 3000 elektrostatik toz boyalı1.20mm galvanized sheet metal, electrostatic powder coated in RAL 3000 color
 • Ø 370mm press baskı çelik diskØ 370mm pressed steel disc
 • Makara diskini gövdeye bağlayan özel kolSpecial arm connecting the reel disc to the body
 • 2” çapında alüminyum enjeksiyon rakorlu yassı hortumFlat hose with aluminum injection coupling with a diameter of 2 inches
 • 2” düz veya kumandalı su lansı2” straight or controlled water lance
 • 2” pirinç yangın vanası2” brass fire valve