YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTIABOVE-GROUND FIRE HYDRANT

Yer Üstü HidrantıAbove-Ground Fire Hydrant

Sulama ağızları zeminin üstünde olan hidranttır. Hidrant vanayı kumanda eden mil, otomatik boşaltma vazifesi gören yaylı çekvalf, ana gövdeyi oluşturan döküm parçalar ve hortum bağlantı rakorlarından meydana gelmiştir. Hidrant anahtarı yardımıyla mil kumanda edilerek açma kapama işlemi gerçekleştirilir. Mil saat ibresi tersi yönde çevrildiğinde hareket borusu aşağı doğru hareket eder. Böylece gövde içinde bulunan supap parçaları aşağıya hareket eder ve hidrant açılmış olur. Mil saat ibresi yönde çevrildiğinde ise hidrant kapatılmış olur. Yer üstü yangın hidrantları, fabrikalarda, depolarda, endüstriyel tesislerde bina çevrelerinde yangına hassas ormanlık arazilerde ve yerleşim bölgelerinde itfaiyenin su temini için kullanılmaktadır.An above-ground fire hydrant is a hydrant with outlet nozzles located above ground level. It consists of a hydrant valve controlled by a spindle, a spring-loaded check valve that serves as an automatic drain, cast parts forming the main body, and hose connection couplings. The opening and closing operation is performed by controlling the spindle with a hydrant wrench. When the spindle is turned counterclockwise, the operating tube moves downward. Thus, the valve parts inside the body move downward, and the hydrant is opened. When the spindle is turned clockwise, the hydrant is closed. Above-ground fire hydrants are used for supplying water to firefighters in factories, warehouses, industrial facilities, building surroundings, fire-prone forest areas, and residential areas.